open(); $oke="select * from laura_log where id=".$yeahtie; $tempie=$connie->query($oke); $rijtie=mysql_num_rows($tempie); if ($rijtie>0) { // er is al een logmoment! echo "üpdaten"; $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->titel=$titel; $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->inhoud=$inhoud; $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->afzender=$afzender; } else { $maxid=$temp->queries3 ('id'); $maxid++; $yeahtie=$maxid; $_SESSION['weblogs'][$actienummer]=new logmoment($maxid,'','','','',''); $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->datum=date(Ymd); $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->titel=$titel; $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->inhoud=$inhoud; $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->afzender=$afzender; } if ($foto_name!="" and $foto_name!="geen") { $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->foto=$foto_name; $nieuwemapindex='/var/www/html/images/'.$foto_name; upload_laura($nieuwemapindex,$foto); } else if ($foto_name=='geen') { delete_laura('/var/www/html/images/'.$_SESSION['weblogs'][$actienummer]->foto); $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->foto=''; } $_SESSION['weblogs'][$actienummer]->updaten($yeahtie); /*} else { echo '

Je bent niet gerechtigd dit te doen, helaas!!!

'; } */ } $templog=new logmoment(1,'','','','',''); $result=$templog->queries('datum desc,id desc'); $rij=mysql_num_rows($result); for ($a=0;$a<$rij;$a++) { $tempid[$a]=mysql_result($result,"$a","id"); $tempdatum[$a]=mysql_result($result,"$a","datum"); $temptitel[$a]=mysql_result($result,"$a","titel"); $tempinhoud[$a]=mysql_result($result,"$a","inhoud"); $tempafzender[$a]=mysql_result($result,"$a","afzender"); $tempfoto[$a]=mysql_result($result,"$a","foto"); $_SESSION['weblogs'][$a]=new logmoment($tempid[$a],$tempdatum[$a],$temptitel[$a],$tempinhoud[$a],$tempafzender[$a],$tempfoto[$a]); } $tempreactie=new reactie (1,1,'20030317','Reactie 1','Dit is de eerste reactie','Martijn Broekhuizen'); $result=$tempreactie->queries('datum asc,id asc'); $rij=mysql_num_rows($result); $b=0; for ($a=0;$a<$rij;$a++) { $tempid[$a]=mysql_result($result,"$a","id"); $templogmomentid[$a]=mysql_result($result,"$a","logmomentid"); $tempdatum[$a]=mysql_result($result,"$a","datum"); $temptitel[$a]=mysql_result($result,"$a","titel"); $tempinhoud[$a]=mysql_result($result,"$a","inhoud"); $tempafzender[$a]=mysql_result($result,"$a","afzender"); $_SESSION['reacties'][$a]=new reactie($tempid[$a],$templogmomentid[$a],$tempdatum[$a],$temptitel[$a],$tempinhoud[$a],$tempafzender[$a]); } $string='
Laura Smit is fractielid van de PvdA in de Provinciale Staten van Groningen.
Via deze website kun je op de hoogte blijven van wat er allemaal is gebeurd!

Inloggen
'; if ($actie2=='nieuw') { $o=count($_SESSION['weblogs']); //echo $o; $GLOBALS['actieid']=$o; $temp=new logmoment(100,'','','','',''); $string.=$temp->wijziglog(); } $string.='
'; $string.=''; $string.='
2004 ->
'; if ($_SESSION['groep']!=104) $string.='Januari'; else $string.='Januari'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=204) $string.='Februari'; else $string.='Februari'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=304) $string.='Maart'; else $string.='Maart'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=404) $string.='April'; else $string.='April'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=504) $string.='Mei'; else $string.='Mei'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=604) $string.='Juni'; else $string.='Juni'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=704) $string.='Juli'; else $string.='Juli'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=804) $string.='Augustus'; else $string.='Augustus'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=904) $string.='September'; else $string.='September'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=1004) $string.='Oktober'; else $string.='Oktober'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=1104) $string.='November'; else $string.='November'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=1204) $string.='December'; else $string.='December'; $string.='

2003 ->
'; if ($_SESSION['groep']!=403) $string.='April'; else $string.='April'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=503) $string.='Mei'; else $string.='Mei'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=603) $string.='Juni'; else $string.='Juni'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=703) $string.='Juli'; else $string.='Juli'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=803) $string.='Augustus'; else $string.='Augustus'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=903) $string.='September'; else $string.='September'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=1003) $string.='Oktober'; else $string.='Oktober'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=1103) $string.='November'; else $string.='November'; $string.='
'; if ($_SESSION['groep']!=1203) $string.='December'; else $string.='December'; $string.='


'; $ert=0; for ($a=0;$_SESSION['weblogs'][$a];$a++) { $temp=substr($_SESSION['weblogs'][$a]->datum,4,2); $temp2=substr($temp,0,1); if ($temp2=='0') $temp3=substr($temp,1,1); else $temp3=$temp; $temp5=substr($_SESSION['weblogs'][$a]->datum,2,2); $temp6=$temp3.$temp5; $GLOBALS['b']=$a; if ($temp6==$_SESSION['groep']) { $ert++; if ($actie2=="wijzig" and $actienummer==$_SESSION['weblogs'][$a]->id) { $GLOBALS['actieid']=$a; $string.=$_SESSION['weblogs'][$a]->wijziglog(); } else { $string.=$_SESSION['weblogs'][$a]->geeflog(); } } } if ($ert==0) { $string.='Er is in deze maand nog niet gelogd!

'; } if ($ingelogd=='ja') { $string.='
Nieuwe log
'; } //$string.=sessievariabelen(); $string.='
'; echo $string; ?>